Kalligrafi & stole – en workshop

Workshoppen
begynder med en sort streg afsat med et kalligrafisk redskab på hvidt papir. Stregen bevæges så den danner rytme og tegn.
Det negative rum omkring tegnet inddrages for at skabe harmoni.
Tegnet overføres til små papmodeller
hvor fokus veksler mellem luftrum og masse.
Et rumligt tegn graves ud af en klods og
den eksperimenterende fase afsluttes med at klodsens endelige tegn skrives.
I 2. halvdel af workshoppen gentager vi
forløbet i fuld størrelse:
Der males med store brædder på lange papirbaner tegnet saves og raspes ud af en styroporklods.
Til slut skrives stolens tegn.
Resultatet er et tegn og en stol.

Workshoppen er tilrettelagt med introduktioner til hvert trin undervejs,
fysisk-kreativt arbejde,
debat og udstilling.

Materialer:
små og store træpinde, papir i ruller,
sort tusch, karton, styroporklodser,
save, raspe, stemmejern, sakse, knive,
blyant, lineal og tommestok.

Meningen
med denne workshop er at undersøge
det fælles punkt mellem de to fag kalligrafi og møbel.
Workshoppens tema er derfor:
Stolens grafiske tegn.
Vi angriber temaet fra så mange vinkler som muligt og veksler hele tiden fokus mellem grafik og rumlighed.
Vi forsøger at skabe en debat om det der er fælles for fagene og det der er hvert fags egenart.
Det givne udgangspunkt er de klassiske proportioner:
den traditionelle stregtykkelse i bogstav-et og stolens forhold mellem ryg, sæde, ben, som vi bruger til at skabe de tegn der er workshoppens omdrejnings-punkt.
Kvalitetskriterierne er balance, rytme og ligevægt.
Workshoppen beskæftiger sig udeluk-kende med form; komfort, konstruktion, materiale, stil og kommunikation inddrages ikke.
Enhver må efter workshoppen selv tage
stilling til spørgsmålet:

Er der et godt tegn i en god stol?

Varighed
1 uge

Deltagere
20-25 personer
Der kræves ingen forudsætninger.

Pris
Samlet workshop inkl. materialer:
7.500 Euro/56.200 Dkr
ekskl. evt. rejse, ophold og diæter.

Sted
Har I lokalet
kommer vi med workshoppen.
Lokalekrav: stort lokale/gymnastiksal

Ring og hør nærmere:
59 44 60 23 / 35 38 70 30

 

Regitze Steinbruch
Tegner og kalligraf siden 1984
Har udgivet flere bøger om kalligrafi.
Ansat ved Danmarks Designskole og
Designskolen i Kolding siden 1989

Erling Christoffersen
Møbelarkitekt og snedker.
Har modtaget flere priser
og udstillet i ind- og udland.
Ansat ved Danmarks Designskole
og DIS siden 1987